Danh sách link blog mới

Posted on: Tue, 06/27/2017 - 06:30 By: admin

Diễn đàn blog chất lượng vẫn là “món ăn” không thể thiếu của SEOer khi xây dựng backlink cho dù thuật toán luôn liên tục cập nhật. Trong bài này mình chia sẻ danh sách diễn đàn blog đi link chất t lượng mới nhất năm 2017.

Danh sách bên dưới mình đã lựa chọn theo những tiêu chí mà cá nhân mình đưa ra nên bạn hoàn toàn có thể lọc lại cho riêng mình.

STTLink bài viết

1http://phamthithu1977.blogspot.com/2017/06/quan-he-thay-tro-theo-tinh-than-kinh-ke.html

 Dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô

Posted on: Fri, 06/23/2017 - 06:28 By: admin

Title: Dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Ngô, Thị Thanh Huyền, 1987-

Keywords: Tín dụng
Tài chính
Ngân hàng

Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây

Posted on: Thu, 06/22/2017 - 06:22 By: admin

Title: Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20

Authors: Lê, Xuân Nghĩa , người hướng dẫn
Trịnh, Thị Phương Loan

Danh sách blog hay và bổ ích

Posted on: Tue, 06/20/2017 - 08:10 By: admin

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nhan-dien-e-phat-huy-gia-tri-di-san-van.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-phat-uong-nam-tong.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-nhan-thuc-luan-ve-cai-chet-cua.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-tinh-hinh-kinh-te-thoi-tran.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-gia-tri-uong-ai-cua-nho-giao-viet-nam.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-moi-quan-he-tam-giao-trong-tu-tuong.html

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20

Posted on: Sat, 06/17/2017 - 00:21 By: admin
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20 Authors: Vũ, Quốc Huy , người hướng dẫn Bùi, Thị Tuyết Nhung Keywords: Dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Công thương Phát triển kinh doanh Issue Date: 2013 Publisher: ĐHKT Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Phân tích, luận giải để làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng và phát triển dịch vụ ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập.

Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn

Posted on: Tue, 06/13/2017 - 23:02 By: admin

 

 

Title: Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Lê, Quân , người hướng dẫn
Hà, Thị Thanh Xuân, 1982-

Keywords: Tuyển dụng
Nguồn nhân lực
Quản trị nhân lực

Chiến lược phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn đến năm 2020

Posted on: Tue, 06/13/2017 - 04:37 By: admin

Title: Chiến lược phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hà, 1969-

Phát triển văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Posted on: Mon, 06/12/2017 - 09:38 By: admin

 

Title: Phát triển văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Chu, Bá Toàn, 1977-

Keywords: Văn hóa công sở
Phát triển văn hóa
Lạng Sơn

Issue Date: 2014

Publisher: ĐHKT

Subscribe to